Система за контрол на качеството

Продуктов дизайн

2021032413461918
2021032413461921
2021032413461922

Обработка на продукта

Обработка на напречна греда

Обработка на напречна греда

Режеща машина

Режеща машина

Обработка на легло на струг

Обработка на легло на струг

NC трион машина

NC трион машина

Аксесоари за обработка (2)

Аксесоари за обработка

Аксесоари за обработка

Аксесоари за обработка

Покритие на ламарина

Покритие на ламарина

Технология на заваряване

Технология на заваряване

Сглобяване на продукта

Свържете кабели

Свържете кабели

Разпределително табло

Разпределително табло

Окабеляване

Окабеляване

Тестване на продукта

Цветна крива

Цветна крива

Откриване на напречен лъч

Откриване на напречен лъч

Откриване на равномерност на масата

Откриване на равномерност на масата